Cho hàm số img1 có img2. Số điểm cực tiểu của hàm số đã cho là

A.

3

B.

1

C.

5

D.

2

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Phân tích:  Ta có: img1  Ta có bảng xét dấu của img2 như sau:   Vậy hàm số có img3 điểm cực tiểu  

 

Đáp án đúng là  B

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...