img1Cho hàm số đa thức bậc ba img2 có đồ thị như hình bên. Tìm tất cả các giá trị của tham số m để hàm số img3  có ba điểm cực trị.             

A.

img1 hoặc img2

B.

img1 hoặc img2

C.

img1 hoặc img2

D.

img1 

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Tự luận: img1  img2gồm img3 và img4, trong đó img5 có img6 điểm cực trị img7 có 3 điểm cực trị img8img9img10 nghiệm đơn hoặc có img11 nghiệm đơn và img12 nghiệm kép img13img14. Trắc nghiệm: Số cực trị của hàm số img15 bằng số cực trị của hàm số img16cộng số giao điểm của img17 (không tính tiếp điểm) Hàm số img18 có img19 cực trị Do đó hàm số img20 có img21 cực trị img22phương trình img23 có img24 nghiệm đơn hoặc có img25 nghiệm đơn và có img26 nghiệm kép img27img28.  

Vậy đáp án đúng là A.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...