Cho hàm số img1. Điểm cực tiểu của đồ thị hàm số đã cho là:  

A.

 img1.

B.

 img1.

C.

 img1.

D.

 img1.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

- Phương pháp:

+ Tính y’, giải phương trình img1 .

+ Vẽ BBT hoặc tìm img2 min - Cách giải img3  => Điểm cực tiểu là điểm img4  .

Vậy đáp án đúng là B.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.