Cho hàm số img1 đơn điệu và có đạo hàm trên khoảng img2. Khẳng định nào sau đây là đúng?

A.

img1 

B.

img1 

C.

img1 

D.

img1 không đổi dấu trên khoảng img2.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Phân tích:  Hàm số đơn điệu trên khoảng img1 thì đạo hàm không đổi dấu trên khoảng đó.  

 

Đáp án đúng là  D

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...