Cho hàm số fx có bảng biến thiên như sau:
img1
Số nghiệm trên đoạn π2;3π của phương trình 3fcosx+4=0

A.4.
B.8.
C.6.
D.7.
Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:Lời giải
Ta có: 3fcosx+4=0fcosx=43 . Dựa vào bảng biến thiên, ta có:
fcosx=43cosx=m1;m1;11cosx=m2;m21;02cosx=m3;m30;13cosx=m4;m41;+4 .
Vẽ đồ thị của hàm số y=cosx trên đoạn π2;3π .
img1
Dựa vào đồ thị, ta có:
Phương trình 1 và phương trình 4 vô nghiệm.
Phương trình 2 có 3 nghiệm phân biệt.
Phương trình 3 có 4 nghiệm phân biệt.
Vậy phương trình đã cho có 7 nghiệm.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm 15 phút Ứng dụng KSHS vào giải PT-BPT-BĐT-HỆ không tham số. - Toán Học 12 - Đề số 1

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.