Cho hàm số f(x)=2x-1 x<12x1Kết quả đúng là

A.

limx1-f(x)=limx1-2=1.

B.

limx1f(x)=limx1(2x-1)=-3.

C.

limx1-f(x)=limx1-2=2.

D.

limx1f(x)=-1.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

limx1-f(x)=limx1-2=2.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...