Cho hàm số f(x)=2x22-x2. Dãy số (xn) bất kỳ với xn- thì limn+f(xn) bằng

A.

22.

B.

2.

C.

-2.

D.

Một kết quả khác.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Lý thuyết giới hạn của hàm số.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...