Cho hàm số img1 . Giá trị nguyên lớn nhất của m để hàm số đã cho nghịch biến trên [0;3] là?         

A.

-1.

B.

-2.

C.

1.

D.

Không tồn tại.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Ta có img1 Kẻ bảng biến thiên thì ta thấy để hàm số nghịch biến đã cho nghịch biến trên img2 thì phương trình img3 phải có 2 nghiệm phân biệt thỏa mãn img4

Suy ra img5  .

Áp dụng Vi-et giải ta được img6 . Vậy đáp án đúng là B.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.