Cho hàm số img1. Gọi A, B, C là các điểm cực trị của đồ thị hàm số. Diện tích tam giác ABC là:         

A.

8.

B.

16.

C.

4.

D.

2.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

- Phương pháp: Tìm tọa độ các điểm cực trị của đồ thị hàm số Xác định dạng của ∆ ABC Tính diện tích - Cách giải: Có img1 hoặc img2 Đồ thị hàm số có 3 điểm cực trị img3 ∆ ABC là tam giác cân tại A có img4, chiều cao img5 (img6 là trung điểm BC). Diện tích img7 là 8.  

 

Vậy đáp án đúng là A.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm 60 phút Cực trị của hàm số - Hàm số và Ứng dụng - Toán Học 12 - Đề số 42

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.