Cho hàm sốimg1. Gọi img2là tập hợp các giá trị thực của img3để đồ thị hàm số đã cho cắt trục hoành tại hai điểm phân biệt có hoành độ lần lượt là img4thỏa mãn: img5(*). Khi đó tổng các phần tử của img6là:

A.

A : img1

B.

B : img1

C.

C : img1

D.

D : 3

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Phân tích: ĐK:img1 Ta có phương trình hoành độ giao điểm img2(**) đồ thị hàm số đã cho cắt trục hoành tại hai điểm phân biệt có hoành độ lần lượt là img3img4pt(**) có hai nghiệm phân biệt img5 img6. Và theo định lí viet ta có img7. Ta có img8img9 Khi đó: img10 Ta có (*) img11 Nếu img12, với đk trên ta có hai vế không âm nên pt img13, kết hợp với đk ta được img14. Nếu img15(thỏa mãn đk) Vậy img16, nên tổng các phần tử của img17img18

 

Đáp án đúng là  A

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.