Cho hàm số img1. Gọi img2, img3 lần lượt là giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của hàm số đã cho trên đoạn img4. Có bao nhiêu số nguyên img5 thuộc đoạn img6 sao cho img7?

A.

3

B.

7

C.

6

D.

5

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Phân tích:  Xét hàm số img1. img2; img3img4img5. Bảng biến thiên img6  Do img7 nên img8 suy ra img9. Suy ra img10. Nếu img11 thì img12, img13 img14img15img16. Nếu img17 thì img18, img19img20img21img22. Do đó img23 hoặc img24, do img25 nguyên và thuộc đoạn img26 nên img27. Vậy có img28 giá trị của img29 thỏa mãn đề bài.  

 

Đáp án đúng là  D

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...