Cho hàm số img1. Hàm số img2 có đồ thị như hình vẽ. Biết phương trình img3 có bốn nghiệm phân biệt img4, img5, img6, img7 với img8. img9  Mệnh đề nào dưới đây đúng:  

A.

img1 .

B.

img1 .

C.

img1 .

D.

img1 .

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Phân tích:  Ta có bảng biến thiên img1  Suy ra img2        (1) Gọi img3 là diện tích hình phẳng giới hạn bởi đồ thị img4, đường thẳng img5, img6. img7 là diện tích hình phẳng giới hạn bởi đồ thị img8, đường thẳng img9, img10. img11 là diện tích hình phẳng giới hạn bởi đồ thị img12, đường thẳng img13, img14. Vì img15 img16 img17   img18 img19  img20 img21   img22 img23 (2) Từ (1) và (2) img24 img25.  

 

Đáp án đúng là A.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...