Cho hàm số img1. Hệ thức giữa img2img3 không phụ thuộc vào img4 là:          

A.

 img1.

B.

 img1.                

C.

 img1.

D.

 img1.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

 

img1 (hằng số) không phụ thuộc vào x.    

 

Đáp án đúng là B.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.