Cho hàm số img1. Khẳng định nào đúng trong các khẳng định sau?  

A.

img1 có đạo hàm tại img2.

B.

img1 

C.

img1 liên tục tại img2.

D.

img1 gián đoạn tại img2.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Phân tích:  Hàm số xác định trên img1  Ta có img2img3  Vì img4 nên img5 gián đoạn tại img6. Do đó img7không có đạo hàm tại img8. img9 img10nên img11VậyA, B,C sai.

 

Đáp án đúng là  D

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.