Cho hàm số img1 Khẳng định nào sau đây đúng?        

A.

img1 nghịch biến trên img2

B.

img1 nghịch biến trên img2img3

C.

img1 nghịch biến trên img2

D.

img1 nghịch biến trên img2

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

TXĐ: img1  Ta có: img2 Bảng xét dấu: Vậy img3 nghịch biến trên img4 nên img5 nghịch biến trên img6  img7Chọn đáp án D.

 

Đáp án đúng là  D

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.