Cho hàm số img1 . Khẳng định nào sau đây là đúng?         

A.

Đồ thị hàm số có tiệm cận ngang là img1.

B.

Đồ thị hàm số không có tiệm cận ngang.

C.

Đồ thị hàm số có tiệm cận ngang là img1.

D.

Đồ thị hàm số có tiệm cận đứng là img1

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

- Phương pháp : Đối với dạng câu hỏi về tiệm cận mà các đáp án đưa ra tương tự nhau chỉ khác số, ta xét từng ý một , loại trừ các đáp án sai bản chất,… +Tính toán : Tính các loại giới hạn của hàm số để tìm ra các tiệm cận - Cách giải: img1 .

Do đó, hàm số có tiệm cận ngang img2 .

Vậy đáp án đúng là C.

  

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.