Cho hàm số img1 Khẳng định nào sau đây là đúng?        

A.

Hàm số chỉ có đúng một điểm cực trị.

B.

Hàm số chỉ có đúng hai điểm cực trị.

C.

Hàm số chỉ có đúng ba điểm cực trị.        

D.

Hàm số không có cực trị.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Chọn C  Ta có: img1  img2  Vì img3 đổi dấu 3 lần nên hàm số có đúng 3 điểm cực trị.  

 

Đáp án đúng là  C

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.