Cho hàm số img1 (img2 là tham số thực). Tìm giá trị nhỏ nhất của img3 để hàm số đồng biến trên img4.         

A.

img1.

B.

img1.

C.

img1.

D.

img1.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Phân tích: Ta có: img1. img2. Hàm số đồng biến trên img3 img4 img5 Trường hợp 1: img6 Hàm số đồng biến trên img7 thỏa yêu cầu. Trường hợp 2: img8. Kết hợp hai trường hợp ta có img9 nên img10 thỏa yêu cầu đề bài.

Vậy đáp án đúng là D.  

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.