img1Cho hàm số img2 liên tục trên đoạn img3 và có đồ thị là đường cong như hình vẽ bên. Tìm số nghiệm của phương trình img4 trên đoạn img5                 

A.

3.

B.

5.

C.

4.        

D.

6.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

img1Đáp án D

Dạng đồ thị hàm số img2 như sau: Từ hình vẽ trên thì đường thẳng img3 cắt đồ thị hàm số img4 tại 6 điểm phân biệt. Do đó phương trình img5 có 6 nghiệm phân biệt.

 

Đáp án đúng là D.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...