Cho hàm số img1 liên tục trên img2 và có bảng biến thiên như hình dưới đây. Số mệnh đề sai trong các mệnh đề sau đây?                           I. Hàm số đồng biến trên các khoảng img3img4.         II. Hàm số đồng biến trên khoảng img5.         III. Hàm số nghịch biến trên khoảng img6.         IV. Hàm số đồng biến trên khoảng img7.

A.

 1

B.

 2

C.

D.

 4

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Phân tích: Nhìn vào bảng biến thiên ta thấy đồ thị hàm số đã cho đồng biến trên các khoảng img1img2 , nghịch biến trên khoảng img3  I. Ta thấy khoảng img4 chứa khoảng img5. Đúng. II. Sai. III. Ta thấy hàm số nghịch biến trên khoảng img6 . Đúng. IV. Ta thấy hàm số đồng biến trên khoảng img7. Đúng.

 

Đáp án đúng là A

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.