Cho hàm số img1 liên tục trên img2 và thoả mãn img3,img4. Tínhimg5

A.

img1 

B.

img1 

C.

img1 

D.

img1 

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Phân tích:  Đặt img1. Khi đó img2 Ta có: img3 Hay img4 img5  Vậy img6  

 

Đáp án đúng là  D

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.