Cho hàm số img1 liên tục trên img2 và img3. Tính img4.  

A.

7

B.

12

C.

img1 

D.

img1 

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Phân tích:  Đặt img1img2. Với img3; Với img4. Suy ra: img5 img6. Đặt img7. Ta có img8img9.  

 

Đáp án đúng là A

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.