Cho hàm sốimg1. Mệnh đề nào dưới đây đúng ?         

A.

Hàm số nghịch biến trên khoảng img1.

B.

 Hàm số đồng biến trên khoảng img1 .

C.

Hàm số nghịch biến trên khoảng img1.

D.

Hàm số đồng biến trên khoảng img1.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

img1  img2Hàm số đồng biến trên (0;img3 

Đáp án đúng là D.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...