Cho hàm số img1. Mệnh đề nào dưới đây đúng?  

A.

Hàm số nghịch biến trên khoảng img1 và đồng biến trên khoảng img2.

B.

Hàm số nghịch biến trên khoảng img1.

C.

Hàm số đồng biến trên khoảng img1.

D.

Hàm số đồng biến trên khoảng img1 và nghịch biến trên khoảng img2.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Phân tích:  Ta có : img1, img2. Vậy hàm số đồng biến trên khoảng img3.  

 

Đáp án đúng là  C

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.