Cho hàm số img1. Phương trình img2 có nghiệm

A.

 img1

B.

img1

C.

img1

D.

img1

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Phân tích: Ta có img1. Do đó, phương trình đã cho trở thành img2 img3.

 

Đáp án đúng là A

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...