Cho hàm số img1, tại điểm img2 thì

A.

 Hàm số không xác định.        

B.

 Hàm số đạt cực tiểu.

C.

 Hàm số đạt cực đại.        

D.

Hàm số đạt cực đại.        

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Phân tích: Rõ ràng tại img1 thì hàm số hoàn toán xác đinh nên loại đáp án A. Ta có img2 Đạo hàm cấp hai img3. Suy ra img4. Vậy kết luận img5 là điểm cực đại của hàm số hay hàm số đạt cực đại tại img6.

 

Đáp án đúng là C

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.