Cho hàm số img1 Tìm img2 để hàm số img3 có 5 điểm cực trị?        

A.

img1 

B.

img1 

C.

img1 

D.

img1 

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

img1 là hàm số chẵn. Nên đồ thị nhận trục Oy làm trục đối xứng Xét img2  Hàm số img3 có 5 điểm cực trị img4 có 2 điểm cực trị có hoành độ dương. img5 có 2 nghiệm phân biệt img6 .  Có img7  img8  img9

Vậy đáp án đúng là B.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...