Cho hàm số img1. Tìm điểm M thuộc (C) sao cho tiếp tuyến tại M cắt (C) ở N mà img2.           

A.

 img1.

B.

 img1.

C.

 img1.

D.

 img1.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Tập xác định: img1. Ta có: img2, gọi img3         Tiếp tuyến d tại M có phương trình: img4                         img5 Xét phương trình hoành độ giao điểm của tiếp tuyến (d) và đồ thị hàm số (C):                         img6                         img7 Như vậy, điểm N là điểm có hoành độ là img8          Ta có: img9 Theo giả thiết ta có: img10                                                                                            img11 Đặt img12, PT trên trở thànhimg13 Suy ra img14 Vậy có hai điểm thỏa mãn là img15.

Đáp án đúng là D.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...