Cho hàm số img1. Tìm m để hàm số đạt cực đại tại img2        

A.img1 
B.img1 
C.Không có m.
D.img1.
Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:Tập xác định: img1. img2; img3. Vì hàm số đã cho là hàm số bậc ba nên Hàm số có điểm cực đại là img4 khi và chỉ khi img5 . Vậy đáp án đúng là A.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...