Cho hàm số img1. Tìm tất cả các giá trị của img2 để hàm số img3 đạt cực đại tại img4.

A.

img1img2.

B.

img1 

C.

img1 

D.

img1 hoặc img2.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Phân tích:  Ta có img1, img2. Nếu hàm số img3 đạt cực đại tại img4 thì img5img6. Với img7, ta có img8 nên hàm số đạt cực đại tại img9. Với img10, ta có img11 nên hàm số đạt cực tiểu tại img12. Vậy img13 là giá trị cần tìm

 

Đáp án đúng là  B

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...