Cho hàm số img1. Tìm tất cả các giá trị của img2 để img3 liên tục trên img4  

A.

img1 .

B.

img1 .

C.

img1 .

D.

img1 .

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Phân tích:  Hàm sốimg1 liên tục trên img2 liên tục tại img3. img4; img5; img6. img7 liên tục tại img8img9img10.  

Vậy đáp án đúng là C.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.