Cho hàm số img1 . Tìm tất cả các giá trị của m để hàm số nghịch biến trên img2 .            

A.

 img1.

B.

 img1.

C.

 img1.

D.

 img1.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

- Phương pháp.

+ Tính y’ .

+ Xét TH m = 0 + img1 .

+ Để hàm số đã cho nghịch biến trên khoảng (a;b) thì img2.

- Cách giải: img3 .

+ Xét TH img4 ta có: img5 .

Suy ra tại m = 0 hàm số ko nghịch biến trên R + Xét TH img6.

Để hàm số đã cho nghịch biến trên khoảng R thì img7 img8  img9   .

Vậy đáp án đúng là B.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...