Cho hàm số img1. Tìm tất cả các giá trị thực của tham số img2 để đường tiệm cận đứng của đồ thị hàm số đi qua điểm img3 . 

A.

img1 .

B.

img1 .

C.

img1 .

D.

img1 .

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Phân tích:  Tiệm cận đứng của đồ thị hàm số đã cho (nếu có) sẽ có dạng img1. Tiệm cận đứng đi qua điểm img2 nên suy ra img3. Tiệm cận đứng của đồ thị hàm số đã cho (nếu có) sẽ có dạng img4. Tiệm cận đứng đi qua điểm img5 nên suy ra img6.  

 

Đáp án đúng là B.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.