Cho hàm số img1. Tổng giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số bằng ?

A.

 img1

B.

img1

C.

 img1

D.

img1

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Phân tích: Đặt img1. Khi đó img2 với img3. Ta có img4. Mà img5. Do đó img6img7. Suy ra img8.

 

Đáp án đúng là D

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.