Cho hàm số img1 Trung điểm của đoạn thẳng nối hai điểm cực trị của đồ thị hàm số nằm trên đường thẳng nào dưới đây?  

A.

 img1

B.

 img1

C.

 img1

D.

img1

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

 

 Ta có img1 img2là trung điểm của đoạn thẳng nối hai điểm cực trị của đồ thị hàm số. Mà img3.

 

Đáp án đúng là A.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm 60 phút Cực trị của hàm số - Hàm số và Ứng dụng - Toán Học 12 - Đề số 42

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.