Cho hàm số img1 và xét các phương trình tiếp tuyến có hệ số góc img2 của đồ thị hàm số là

A.

 img1.        

B.

 img1.

C.

 img1.        

D.

 img1.

Đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.