Cho hàm số img1 và điểm img2. Có bao nhiêu đường thẳng đi qua M và tiếp xúc với (C)?         

A.

1.

B.

2.

C.

3.

D.

4.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Ta có: img1 Từ đó suy ra điểm img2 là một điểm cực trị của hàm số đã cho nên sẽ có đúng hai tiếp tuyến đi qua M cho (C).

Đáp án đúng là B.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.