Cho hàm số img1 với img2, có img3img4. Khẳng định nào sau đây là khẳng định đúng?

A.

Đồ thị hàm số đã cho không có tiệm cận ngang.

B.

Đồ thị hàm số đã cho có đúng một tiệm cận ngang.

C.

Đồ thị hàm số có thể có nhiều hơn một tiệm cận ngang.

D.

Đồ thị hàm số đã cho có hai tiệm cận ngang là các đường thẳng img1img2.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Ta có: img1 suy ra img2 là tiệm cận ngang. Rõ ràng đồ thị hàm số có thể nhiều hơn một tiệm cận.  

VẬY ĐÁP ÁN LÀ C.

 

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...