Cho hàm số img1 với đạo hàm img2 có đồ thị như hình vẽ. Hàm số img3 đạt cực đại tại điểm nào? img4   

A.

img1 

B.

img1 

C.

img1 

D.

img1 

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Phân tích:  Ta có img1  Điểm cực trị của hàm số img2 là nghiệm của phương trình img3 tức là nghiệm của phương trình img4suy ra điểm cực trị của hàm số img5 cũng là hoành độ giao điểm của các đồ thị hàm số img6. Vẽ đồ thị của các hàm số img7 trên cùng một hệ trục tọa độ như hình vẽ sau: img8  Dựa vào đồ thị trên ta có BBT của hàm số img9 như sau:   Dựa vào BBT ta thấy hàm số img10 có điểm cực đại img11.   

 

Đáp án đúng là B.

         

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...