Cho hàm số img1. Với giá trị nào của m thì đồ thị hàm số có cực đại và cực tiểu, đồng thời các điểm này tạo thành một tam giác đều:        

A.

 img1.

B.

 img1.

C.

img1.

D.

 img1.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Phân tích: Ta có: img1  Hàn số có CĐ, CT img2 Pt img3 có 3 nghiệm pb img4  Khi đó tọa độ các điểm cực trị là: img5  Do img6 cân tại A, nên bài thỏa mãn khi img7 img8  img9 .

 

Vậy đáp án đúng là A.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.