Cho hàm số img1 xác định, liên tục trên đoạn img2 và có đồ thị là đường cong trong hình vẽ bên. Hàm số img3 đạt cực đại tại điểm nào dưới đây ?img4  

A.

img1 

B.

img1 

C.

img1 

D.

img1 

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Phân tích:  Từ đồ thị ta thấy hàm số đạt cực đại tại img1  

Vậy đáp án đúng là B.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.