Cho hàm số img1 xác định trên khoảng img2 chứa img3. Hàm số img4 liên tục tại img5 nếu:  

A.

img1 có giới hạn hữu hạn khi img2.

B.

img1.

C.

img1 .

D.

img1 .

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Phân tích:  Cho hàm số img1 xác định trên khoảng img2 chứa img3. Hàm số img4 liên tục tại img5 nếu img6.  

Vậy đáp án đúng là C.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...