img1Cho hàm số img2 xác định và có đạo hàm img3. Biết rằng hình vẽ bên là đồ thị của hàm số img4. Khẳng định nào sau đây là đúng về cực trị của hàm số img5 ?         

A.

Hàm số img1 đạt cực đại tại img2.

B.

Hàm số img1 đạt cực tiểu tại img2.

C.

Hàm số img1 đạt cực tiểu tại img2.

D.

Hàm số img1 đạt cực đại tại img2.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Dựa vào đồ thị hàm số ta thấy img1 đổi dấu từ âm sang dương khi đi qua điểm img2 nên hàm số đạt cực tiểu tại điểm img3  .

 

Đáp án đúng là B.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm 60 phút Cực trị của hàm số - Hàm số và Ứng dụng - Toán Học 12 - Đề số 42

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.