Cho hàm số img1 xác định và liên tục trên img2. Đồ thị hàm số img3 như hình vẽ img4  Hỏi hàm sốimg5 đạt giá trị lớn nhất trên đoạn img6 tại điểm img7 nào dưới đây ?  

A.

-3

B.

1

C.

3

D.

-1

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Chọn B  Từ đồ thị của hàm sốimg1(hình vẽ) ta suy ra bảng biến thiên của hàm sốimg2 img3  Dựa vào bảng biến thiên ta nhận thấy hàm số img4đạt giá trị lớn nhất trên đoạn img5tại img6  

 

Đáp án đúng là B

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.