Cho hàm số img1. Xét hai mệnh đề sau: (I) img2. (II) Hàm số không có đạo hàm tại img3. Mệnh đề nào đúng?

A.

 Chỉ (I).        

B.

 Chỉ (II).        

C.

 Cả hai đều sai.        

D.

 Cả hai đều đúng.

Đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...