Cho hàm số $y = -3x^{2}$

A.

Hàm số đồng biến khi x$

B.

Hàm số đồng biến khi x$>$0

C.

Hàm số đồng nghịch biến khi $

D.

Đáp án khác

Đáp án và lời giải
Đáp án:A

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Trắc nghiệm Toán Học lớp 9 - Hàm số y = ax<sup>2</sup> (a ≠ 0). Phương trình bậc hai một ẩn - Đề số 1

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.