Cho hàm số y = img1 (C). Tìm trên đồ thị (C) hai điểm B, C thuộc hai nhánh sao cho tam giác ABC vuông cân tại đỉnh A với A(2; 0)?

A.

 img1.

B.

 img1.

C.

img1.

D.

 img1.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Ta có (C): y = 2 + img1. Gọi B(b; 2 + img2), C(c; 2 + img3) với b < 1 < c Gọi H, K lần lượt là hình chiếu của B, C trên trục Ox Ta có: AB = AC; img4   img5 img6  img7  Và:         img8 img9 Hay:img10img11. Vậy B(–1; 1), C(3; 3).

Đáp án đúng là B.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.