Cho hàm số y=fx có đồ thị như hình vẽ bên. Có bao nhiêu giá trị nguyên của m để phương trình fx1=m có 4 nghiệm phân biệt?
img1

A.2.
B.1.
C.3.
D.4.
Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:Lời giải
Chọn C
- Hàm số y=fx1 là hàm số chẵn nên đồ thị hàm số nhận trục Oy làm trục đối xứng.
- Ta có fx1=fx1khix0fx1khix<0
+) Ta vẽ đồ thị C1 của hàm số y=fx1 được suy từ đồ thị C của hàm số y=fx đã cho bằng cách tịnh tiến C sang phải 1 đơn vị và bỏ đi phần đồ thị ở bên trái trục Oy .
img1
+) Sau đó lấy đối xứng phần đồ thị C1 ở bên phải trục tung
qua trục tung thì được đồ thị của hàm số y=fx1 .
Khi đó, để phương trình đã cho có 4 nghiệm phân biệt thì
ta phải có 3<m<1 .
Suy ra, có 3 số nguyên thỏa mãn bài toán.

Vậy đáp án đúng là C.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm 15 phút Phép biến đổi đồ thị - Hàm số và Ứng dụng - Toán Học 12 - Đề số 1

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.