Cho hàm sốimg1 có bảng biến thiên như sau img2  Hàm số đã cho nghịch biến trên khoảng nào dưới đây?

A.

img1 

B.

img1 

C.

img1 

D.

img1 

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Phân tích:  Dựa vào bảng biến thiên ta có hàm số đã cho nghịch biến trên các khoảng img1và img2 .

Vậy đáp án đúng là A.  

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.