Cho hàm số img1 có bảng biến thiên như sau img2  Khẳng định nào dưới đây là sai?  

A.

Phương trình img1 vô nghiệm

B.

Hàm số có hai điểm cực tiểu

C.

Đồ thị hàm số không có tiệm cận đứng và tiệm cận ngang

D.

Hàm số nghịch biến trên khoảng img1

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Phân tích:  Từ bảng biến thiên ta thấy: + Hàm số có một điểm cực tiểu và hai điểm cực đại + Hàm số nghịch biến trên khoảng img1 + Đồ thị hàm số không có tiệm cận đứng và tiệm cận ngang + Phương trình img2 vô nghiệm vì tập giá trị của hàm số là img3  

 

Đáp án đúng là  B

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...